szkolenia
coaching

zespołowy
i indywidualny

o nas

już jestem
istnieje od 1994

co jestem
organizujemy szkolenia w formach klasycznych oraz warsztatowych oraz prowadzimy doradztwo indywidualne w obszarach zawodowym i osobistym

motylem jestem
swoje działania oparliśmy o filozofię uczestniczenia w rozwoju innych, uznając, że prawdziwa wartość zdobywanej wiedzy i umiejętności ma swoje źródło w samodzielnym ich przeżywaniu i odnajdywaniu

jakie jestem
naszym podstawowym sposobem działania jest podejście nastawione na odkrywanie Twoich możliwości, rozwój wewnętrznych zasobów i podejmowanie autonomicznych działań
takie jestem
wierzymy, że rzeczywista dbałość o Twoje interesy pozwala zaspakajać wspólne dążenia, pomaga w tworzeniu trwałych, opartych na partnerstwie związków, pozwala na rozpoznawanie i stawianie czoła wyzwaniom

no i jestem
w ofercie jestem znajdują się ponadto: sceniczne produkcje szkoleniowe, spotkania integracyjne i motywujące, koncerty, bankiety, zjazdy, konferencje, targi i uroczystości

gdzie jestem
naszą siedzibą są Katowice, a obszarem działania Śląsk i cała Polska i światstrona główna