szkolenia
coaching

zespołowy
i indywidualny

PIASTUN


Kampania Edukacji Obywatelskiej®

Pomagaczy i wspomaganych zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń w obszarze wsparcia społecznego.

jesue
całościowo obsługujemy programy dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, projekty edukacyjne i związane z rynkiem pracy, kształcimy umiejętności zawodowe, społeczne, obywatelskie i wychowawcze, uczymy pracy socjalnej i profilaktyki wyuczonej bezradności, szukamy partnerów rynkowych

jesystem
szkolimy i wdrażamy agentów prewencji Zespołów Szybkiego Reagowania, autorskiego programu Jestem, Zespoły Szybkiego Reagowania to filozofia budowania relacji, źródło skuteczności, generator współdziałania osób, instytucji i organizacji , zwłaszcza w społecznościach lokalnych
jesteam
zarządzamy stresem, budujemy motywację i komunikację, w szczególności w zespołach domów samopomocy i pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie oraz wolontariuszy i zespołów organizacji pozarządowych

jesterapia
przygotowujemy menadżerów empatii programu ASYSTENT, umożliwiającego każdemu włączanie się w środowisko bez względu na niepełnosprawność czy chorobę, prowadzimy warsztaty o specyficznych metodach terapii zajęciowej, w tym o terapiach z udziałem zwierząt

jesprawa
prowadzimy szkolenia w zakresie praw człowieka, uczymy jak z nich korzystać i pomagać je urzeczywistniać, zwłaszcza w środowiskach osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, uczymy samodzielności w dorosłym życiu w społeczeństwie obywatelskimstrona główna